Balsis 2023

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs 1. martā organizēja vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023” 1. kārtu, kas izskanēja, kā skaists vokālās mūzikas koncerts Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas zālē, pulcinot 13 vokālās mūzikas kolektīvus no visa Preiļu novada. Tas bija, kā jauks iemesls, kopā tikties tradicionālajos sadziedāšanās svētkos 156 mūsu dziedošajiem bērniem un jauniešiem, arī ansambļu vadītājiem, koncertmeistariem un vokālās jomas interesentiem. Konkurss tiek organizēts, ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā, sagaidot Latvijas Dziesmu svētku 150 gadi.

Konkursa žūrijas darbā piedalījās, klausījās un vērtēja Solvita Ķibere – Preiļu novada Izglītības pārvaldes karjeras izglītības speciāliste, mūzikas jomas  koordinatore un Ilze Valaine – Preiļu novada interešu izglītības mūzikas jomas koordinatore, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas pedagoģe. Konkursā bija lieliska iespēja dzirdēt, salīdzināt un izdarīt secinājumus par to, ka, mūsu dziedātāji skaisti apliecina sevi mūzikas mākslā, pilnveido vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, akustiskās muzicēšanas prasmes, padziļina zināšanas par latviešu tautas dziesmu un  piedalās sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmu mantojuma saglabāšanā. 

Konkursa laikā bija nepārprotams kopā būšanas prieks, prieks par to, ka laiks, kad nedrīkstējām un nevarējām kopā muzicēt, ir garām, un dziedātāju entuziasms nekur nav pazudis, arī profesionāli ansambļu vadītāji mums ir, nepieciešams tikai regulārs darbs un jauna skatuviskā pieredze.

Konkursā kolektīviem tika piešķirti četri Augstākās pakāpes diplomi, viens I pakāpes diploms, trīs II pakāpes diplomi un divi III pakāpes diplomi. Kolektīvi, kuri piedalījās ārpus konkursa, saņēma Atzinības par piedalīšanos sadziedāšanās svētkos.

Paldies visiem kolektīviem par piedalīšanos konkursā un paldies vokālos ansambļu vadītājiem – Lilitai Valainei, Irēnai Ļeonovai, Dainai Ertei, Birutai Brūvelei, Ilzei Valainei, Airai Gribonikai – Upeniecei, Romualdam Kairānam, Aigaram Krekelam, Didzim Vanagam, koncertmeistarēm Kristinai Saulišai un Jacintai Ciganovičai, par ieguldīto darbu.

Konkursa 1. kārtas rezultāti ir pieejami šeit (PDF).

Vēl sekos konkursa turpinājums, jo divi labākie kolektīvi tika izvirzīti konkursa “Balsis 2023” 2. kārtai:

B grupā – Aglonas vidusskolas Vokālais ansamblis (vadītāja Lilita Valaine) 

A grupā – Aglonas bazilikas Kora skolas jauktais ansamblis (vadītāji Lilita Valaine un Didzis Vanags)

Atliek novēlēt izvirzītajiem kolektīviem veiksmi 2. kārtas konkursā Rēzeknē, 10. martā! Lai skanīgas balsis un mirdzošas acis!