5. – 9. klašu koris

Pedagogs: Ilze Valaine

Mērķauditorija: Audzēkņi vecumā no 11 – 16 gadiem