Animācijas studija “24”

Mērķauditorija: audzēkņi vecumā no 7 – 20 gadiem

Pedagogs: Ilona Abdulajeva