LEGO robotika

Nodarbību dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja interesantā un aizraujošā veidā apgūt robotikas pamatus, attīstot loģisko, telpisko, radošo domāšanu. Darbošanās process veicina izpētīt un izprast apkārtējo pasauli, izzināt dažādas likumsakarības, analizēt situācijas, patstāvīgi pieņemt lēmumus. Nodarbības ietver teorētisko daļu, konstruēšanu, programmēšanu, robota testēšanu un pilnveidošanu.

Nodarbības divās vecuma grupās:

7 – 10 gadu vecuma grupā tiek izmantoti Lego education WeDo 2.0 robotikas  komplekti. 

10 – 19 gadu vecuma grupā tiek izmantoti Lego Mindstorms EV3 robotikas komplekti.

Darbošanās laiks 1. grupai katru otrdienu 15.00. – 16.30. 

2. grupai katru piektdienu 14.00 – 15.30. 

Mērķauditorija: audzēkņi vecumā no 7 – 19 gadiem

Pedagogs: Ina Rusiņa