Vokālā studija “Mazās Lāsītes”

Mērķauditorija: Audzēkņi vecumā no 3 – 6 gadiem

Pedagogs: Daina Erte